รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิกหรือชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2558

            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ศศิจิต เวชแพศย์ และคณะฯ  ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือด เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิก หรือชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2558 จากผงงานวิจัย เรื่อง HLA class I supertype associations with clinical outcome of secondary dengue virus infections in ethnic Thais. โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒภานา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานงานมอบรางวัล  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช