รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2558

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีกับ อ. พญ.ศรีสกุล จิรกาญจนากร และคณะฯ  ภาควิชาอายุรศาสตร์ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2558 จากผงงานวิจัย เรื่อง Dobutamine stress echocardiography during follow-up surveillance in heart transplant patients: Diagnostic accuracy and predictors of outcomes. โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒภานา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานงานมอบรางวัล  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช