รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2558

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.อรณี แสนมณีชัย  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และคณะฯ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2558 จากผงงานวิจัยเรื่อง Genotype-phenotype characteristics and baseline natural history of heritable neuropathies caused by mutations in the MPZ gene  โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒภานา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานงานมอบรางวัล  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช