ศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร รับรางวัล "TVA Lifetime Achievement Award"

        วันนี้ (5 ก.พ. 56) เวลา 09.30 น. ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสที่ ศ.นพ.ประมุข  มุทิรางกูร  หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับมอบรางวัล "TVA Lifetime Achievement Award" จาก ศ.นพ.กำพล  เลาหเพ็ญแสง นายกสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2

        "TVA Lifetime Achievement Award" เป็นรางวัลที่สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้ ศ.นพ.ประมุข  มุทิรางกูร  ได้รับรางวัลดังกล่าวในฐานะที่เป็นผู้มีความสามารถดีเด่น ประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการ และมีความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ตลอดจนความก้าวหน้า รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการรักษาทางการแพทย์ด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือดในระดับประเทศและนานาชาติ
       
         ปัจจุบัน ศ.นพ.ประมุข  มุทิรางกูร  มีผลงานในการพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และการเรียนการสอนมากมาย ในการพัฒนาวงการแพทย์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติมากมาย อาทิ

งานวิจัย      
        - เปลี่ยนแปลง+พัฒนาวิธีการรักษา
        - ข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญของคนไทย
ผลงานการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 
        - New York,USA.VEITHSYMPOSION 2009,2010,2011,2012
        - LONDON,UK CHARING CROSS 2012
        - MIAMI,USA.ISVS 2012
        - LEIPZIG,GERMANY.LINC 2013
ผลงานการนำเสนอผลงานในระดับทวีป ASIA (ASVS) ต่อเนื่องตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2005
        - การดำรงตำแหน่งประธานวิชาการของการประชุมต่างๆ
        - สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
        - ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ 
        - ROYAL COLLEGE OF AUSTRALAZIAN SURGEON 2010
        - AMERICAL COLLEGE OF SURGEON 2011
        - สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทยในระดับนานาชาติ 
        - INTERNATION UNION OF
        - ANGIOLOGY 2005
        - ASVS 2007
การจัดหลักสูตรทางการแพทย์สำหรับ Fellow 
       - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
       - สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
       - ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
      - แพทยสภา
และประธานการฝึกอบรมหลักสูตร การสอบเพื่อวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรศัลยแพทย์ต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด