รศ.ดร.นพ.วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์ รับรางวัลรองชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2559

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นพ.วรุตม์  โล่ห์สิริวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  เข้ารับพระราชทานโล่และเงินรางวัลรองชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2559 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี โอกาสนี้ บุคลากรสำนักพิมพ์ศิริราช เป็นผู้แทน ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดี

        รศ.ดร.นพ.วรุตม์  โล่ห์สิริวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดรางวัล DMSc Award ประจำปี 2559 ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากผลงานเรื่อง "โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย" ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ศิริราช งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล