จำนวนตัวอย่างชีวภาพ

ขั้นตอนของหน่วยคลังเนื้อเยื่อ

การขอเก็บชิ้นเนื้อ
 

Flow chart

การขอฝากตัวอย่าง
 

Flow chart

การขอรับบริการ
 

Flow chart

การขอเก็บตัวอย่างเลือด
 

Flow chart

การขอใช้ตัวอย่าง
 

Flow chart

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของหน่วยคลังเนื้อเยื่อ

แบบฟอร์มทั่วไป
»

การขอรับบริการจากคลังเนื้อเยื่อฯ ในการเก็บเนื้อเยื่อ/สารน้ำจากร่างกายเพื่อการวิจัย

  - แบบฟอร์มขอใช้บริการเก็บตัวอย่างชีวภาพ
  - เอกสาร Checklist การขอใช้บริการเก็บตัวอย่างชีวภาพ
»

การขอเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายจากคลังเนื้อเยื่อฯ ไปใช้วิจัย

  - แบบฟอร์มขอใช้ตัวอย่างชีวภาพ
  - เอกสาร Checklist การขอใช้ตัวอย่างชีวภาพ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคลังเนื้อเยื่อ

 
 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th