ขั้นตอนของหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา

การขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
 

Flow chart

การขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร.อนุสิทธิบัตร)
 

Flow chart

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฟอร์มการยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
»

CR01

แบบฟอร์มการยื่นขอข้อมูลสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
»

PT01

»

PT02

»

PT03

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

 

 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th