ประชุมวิจัย     
Faculty of Biomedical Sciences, Bristol University, United Kingdom เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Prof. George Banting

จาก


Faculty of Biomedical Sciences, Bristol University, United Kingdom
           ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 คณะฯได้รับเกียรติจาก Prof. George Banting คณบดีของ Faculty of Biomedical Sciences, Bristol University, United Kingdom มาเยี่ยมชมและปรึกษาหารือถึงความร่วมมือและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการวิจัยต่างๆ เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ. อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)


           และในเวลา 14.00-15.30 น. Dr. Jan Frayne และ Dr. Marieangela Wilson, Bristol University, United Kingdom ได้บรรยายพิเศษเรื่อง Blood Pharming และ The development of methodology for proteome-wide profiling, and comparative analysis of transcription factors in erythroid cells ณ. ห้องประชุม 101 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 1

25/5/2559 - 25/5/2559