ประชุมวิจัย     
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในงานวิจัย

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในงานวิจัย

ระหว่าง


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)


และ


บริษัท ซัยโจ เดนกิ จำกัด

           ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัยโจ เดนกิ จำกัด ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในงานวิจัย เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ โดยเป็นความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาครั้งสำคัญระหว่างสหสาขาวิชาชีพของมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคเอกช น7/4/2559 - 7/4/2559