ประชุมวิจัย     
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ นายแพทย์ ประวิช ตัญญูสิทธสุนทร ผู้อำนวยการ MedResNet มาเยี่ยมชมคณะฯ

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ นายแพทย์ ประวิช ตัญญูสิทธสุนทร ผู้อำนวยการ MedResNet ได้ให้เกียรติมาพบปะนักวิจัย พร้อมนำเสนอทิศทางงานวิจัยของประเทศและการร่วมมือกันเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายวิจัย ให้กับนักวิจัย และคณะกรรมการประจำคณะฯ พร้อมกับได้เข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)

6/11/2557 - 6/11/2557