ข่าววิจัย     
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 "Smart Medical Sciences Smart Life : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์"
ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ (statistic and research Designs Using Animals)"
ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" รุ่น 4
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายใต้โปรแกรม "Saving Lives at Birth : A Grand Challenge for Development"
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัล The Keio Medical Science Prize 2016
เปิดรับสมัครทุนวิจัย การสนับสนุนทุนศึกษาต่อภายใต้โครงการ Mahidol-Liverpool Ph.D. Scholarships ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารโครงการวิจัย
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการ Advance Followship ภายใต้โครงการ Newton Fund
ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล DMSc Award
ประชาสัมพันธ์ การอบรม Writeshop on Population Ageing
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Thailand Research symposium 2016
ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]