ข่าววิจัย     
เปิดรับสมัครทุนวิจัย แบบแข่งขันปีงบประมาณ 2559
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บุคลากรไปปฎิบัติงานบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภาคเอกชนที่แสวงหากำไร พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 "Smart Medical Sciences Smart Life : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์"
ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ (statistic and research Designs Using Animals)"
ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" รุ่น 4
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายใต้โปรแกรม "Saving Lives at Birth : A Grand Challenge for Development"
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัล The Keio Medical Science Prize 2016
เปิดรับสมัครทุนวิจัย การสนับสนุนทุนศึกษาต่อภายใต้โครงการ Mahidol-Liverpool Ph.D. Scholarships ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารโครงการวิจัย
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการ Advance Followship ภายใต้โครงการ Newton Fund
ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล DMSc Award
ประชาสัมพันธ์ การอบรม Writeshop on Population Ageing
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Thailand Research symposium 2016
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]