ข่าววิจัย     
ประชาสัมพันธ์ การประกวดรางวัล R2R Award 2016
ประชาสัมพันธ์ การประชุมแนะนำทุนวิจัย จากแหล่งทุน Newton Fund
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี The 4th Annual Meeting of the Society for Stem Cell Research, "Stem Cells in Biomedicine"
ประชาสัมพันธ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
เปิดรับสมัครทุนวิจัย แบบแข่งขันปีงบประมาณ 2559
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บุคลากรไปปฎิบัติงานบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภาคเอกชนที่แสวงหากำไร พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 "Smart Medical Sciences Smart Life : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์"
ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ (statistic and research Designs Using Animals)"
ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" รุ่น 4
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายใต้โปรแกรม "Saving Lives at Birth : A Grand Challenge for Development"
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัล The Keio Medical Science Prize 2016
เปิดรับสมัครทุนวิจัย การสนับสนุนทุนศึกษาต่อภายใต้โครงการ Mahidol-Liverpool Ph.D. Scholarships ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารโครงการวิจัย
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]