ข่าววิจัย     
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research)
ประกาศ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายผ่าน Application Line
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)"
ประชาสัมพันธ์ การอบรม "Good Clinical Practice (GCP) in Clincial Research & Statistical issues and analysis for clinical trials"
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายใต้โปรแกรม "Grand Challenges Explorations Round 17"
ประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEAN Science Leadership Program (ASEAN SLP)
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม "การคิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการวิจัย"
ประกาศ กฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครทุนวิจัย นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์ งานเสวนา เรื่อง แนวโน้มโลก ความท้าทายของประเทศ และบทบาทของ วทน. ในทศวรรษหน้า
ประชาสัมพันธ์ การประกวดรางวัล R2R Award 2016
ประชาสัมพันธ์ การประชุมแนะนำทุนวิจัย จากแหล่งทุน Newton Fund
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี The 4th Annual Meeting of the Society for Stem Cell Research, "Stem Cells in Biomedicine"
ประชาสัมพันธ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
เปิดรับสมัครทุนวิจัย แบบแข่งขันปีงบประมาณ 2559
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]