ข่าววิจัย     
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผลิตวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่น: จากการศึกษาวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
A variant in the CD209 promoter is associated with severity of dengue disease ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Genetics - May 2005
Original antigenic sin and apoptosis in the pathogenesis of dengue hemorrhagic fever ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine - July 2003
ทีมนักวิจัยของศิริราชศึกษา Apoptosis (การตายของเซลล์) และกลไกการเกิดโรคไข้หวัดนกในคน
ความสัมพันธ์ระหว่างธาลัสซีเมียและสภาวะการแข็งตัวของเลือด
การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสมุนไพรช้างสารสับมัน (Erycibe elliptilimba )
เครื่องวัดระดับบิลิรูบินในพลาสมาด้วยตาสำหรับทารกแรกเกิด ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลงานวิจัยเด่น สกว.
การวิเคราะห์หาอัตราการติดเชื้อมาลาเรียในหนูทดลองโดยใช้สารเคมี Acridine Orange และเครื่องโฟลไซโทมิเตอร์
กลุ่มนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับเกียรติให้เข้าร่วมใน ADPKD Gene Variant Consortium และตีพิมพ์ในวารสาร Nature Genetics
นักวิจัยศิริราชไขข้อข้องใจ ผ้ากันไรฝุ่นชนิดไหนดีกว่ากัน
โปรตีโอมิกส์ (Proteomics) กับกลไกการเกิดโรค เมลิออยโดสิส (Melioidosis)
การให้ทุนสนับสนุน "พัฒนากลุ่มวิจัย"
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549
ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ กับ
งานวิจัยโรคไข้หวัดนก
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]