ข่าววิจัย     
เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญาโท ประจำปีงบประมาณ 2558
เปิดรับสมัครทุนในระดับปริญญาเอก รอบ 1/2558 และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรรม (SuRF) ประจำปีงบประมาณ 2558
ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการธารัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)ประจำปี ๒๕๕๘
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณการวิจัย (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ทุนสนับสนุนการเดินทาง (Researcher Links - Newton Fund 2014: Travel Grant)
รับข้อเสนอการวิจัยและเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
รับข้อเสนอการวิจัยและเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
รับสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2557
รับสมัครทุนวิจัยภายใต้โปรแกรม "Saving Brain"
รับสมัครนักวิทยาศาสตร์/ นักวิจัย (ระดับปริญญาโท)
รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ (ระดับปริญญาโท)
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี)
รับสมัครผู้เชี่ยวชาญ (ระดับปริญญาเอก)
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]