ข่าววิจัย     
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการปริญญาเอกภายใต้โครงการ Newton Fund
เปิดรับสมัครทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย "ตามแนวพระราชดำริ" ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาการเสนอโครงร่างการวิจัยจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Practical Points in Medical Research (PPMR) ครั้งที่ 4
เปิดรับสมัครทุนวิจัย พัฒนาการวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท
เปิดรับสมัครทุนวิจัย อุดหนุนการวิจัยพุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปี 2558 รอบที่ 2 กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
เปิดรับสมัครทุนวิจัย NIH เรื่อง Pharmacogenomics of Orofacial Pain Management (R01)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย NIH เรื่อง Innovative Molecular Analysis Technologies for Cancer Research (R21)
ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาในหัวข้อ "The right leads for a GREAT future"
Call for 1-year Clinical Training Fellowships in Global Health
เปิดรับสมัครทุนวิจัย Matsumae International Foundation
EDCTP Short Term Clinical Trial Fellowship on Trialect
การเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Call for proposal) เพื่อการจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558
เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]