ข่าววิจัย     
เปิดรับสมัครทุนวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกของยาแผนปัจจุบัน ยาสนุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เปิดรับสมัครทุนวิจัย Endeavour Scholarships and Fellowships
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Phylogenetics Tree Reconstruction รุ่นที่ 5
ประกาศ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และแบบฟอร์มการสำรวจการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายในหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "Human Subject Protection Course"
ประกาศเรื่อง หลักการพิจารณาคำของบประมาณและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเรื่อง "การส่งเสริมวิจัยและพัฒนา"
ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยังยืน"
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Thailand Innovation Boot Camp
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย SciVal ครั้งที่ 2/2558"
เปิดรับสมัครทุนวิจัย "NSTDA Chair Professor" , "PTT NSTDA Chair Professor" , "นักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2558
เปิดรับสมัครทุนวิจัย International Atomic Energy Agency (IAEA) ประจำปี 2558
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ของ กลุ่มประเทศ EU (Horizon 2020)
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]