| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 556 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Ahn J.Y., Boettiger D., Kiertiburanakul S., Merati T.P., Huy B.V., Wong W.W., Ditangco R., Lee M.P., Oka S., Durier N., Choi J.Y., Mean C.V., Saphonn V., Vohith K., Zhang F.J., Zhao H.X., Han N., Lee M.P., Li P.C.K., Lam W., Chan Y.T., Kumarasamy N., Saghayam S., Ezhilarasi C., Pujari S., Joshi K., Gaikwad S., Chitalikar A., Merati T.P., Wirawan D.N., Yuliana F., Yunihastuti E., Imran D., Widhani A., Oka S., Tanuma J., Nishijima T., Choi J.Y., Na S., Kim J.M., Sim B.L.H., Gani Y.M., David R., Kamarulzaman A., Syed Omar S.F., Ponnampalavanar S., Azwa I., Ditangco R., Uy E., Bantique R., Wong W.W., Ku W.W., Wu P.C., Ng O.T., Lim P.L., Lee L.S., Ohnmar P.S., Phanuphak P., Ruxrungtham K., Avihingsanon A., Chusut P., Sirivichayakul S., Kiertiburanakul S., Sungkanuparph S., Chumla L., Sanmeema N., Chaiwarith R., Sirisanthana T., Kotarathititum W., Praparattanapan J., Kantipong P., Kambua P., Ratanasuwan W. .
Incidence of syphilis seroconversion among HIV-infected persons in Asia: Results from the TREAT Asia HIV Observational Database .
Journal of the International AIDS Society.  2017.  19  (1):
Department : Preventive and Social Medicine
Journal Name : Journal of the International AIDS Society  / IF = 6.296
Source : Scopus
2. Alfonso F., Adamyan K., Artigou J.-Y., Aschermann M., Boehm M., Buendia A., Chu P.-H., Cohen A., Cas L.D., Dilic M., Doubell A., Echeverri D., Enç N., Ferreira-González I., Filipiak K.J., Flammer A., Fleck E., Gatzov P., Ginghina C., Goncalves L., Haouala H., Hassanein M., Heusch G., Huber K., Hulín I., Ivanusa M., Krittayaphong R., Lau C.-P., Marinskis G., Mach F., Moreira L., Nieminen T., Oukerraj L., Perings S., Pierard L., Potpara T., Reyes-Caorsi W., Rim S.-J., Rødevand O., Saade G., Sander M., Shlyakhto E., Timuralp B., Tousoulis D., Ural D., Piek J.J., Varga A., Lüscher T.F., Network European Society of Cardiology Task Force .
Data sharing: A new editorial initiative of the international committee of medical journal editors. Implications for the editors’ network .
Acta Cardiologica Sinica.  2017.  33  (3): 315-322.
Department : Medicine
Journal Name : Acta Cardiologica Sinica  / IF = 0.342
Source : Scopus
3. Alfonso F., Adamyan K., Artigou J.-Y., Aschermann M., Boehm M., Buendia A., Chu P.-H., Cohen A., Cas L.D., Dilic M., Doubell A., Echeverri D., Enç N., Ferreira-González I., Filipiak K.J., Flammer A., Fleck E., Gatzov P., Ginghina C., Goncalves L., Haouala H., Hassanein M., Heusch G., Huber K., Hulín I., Ivanusa M., Krittayaphong R., Lau C.-P., Marinskis G., Mach F., Moreira L.F., Nieminen T., Oukerraj L., Perings S., Pierard L., Potpara T., Reyes-Caorsi W., Rim S.-J., Rødevand O., Saade G., Sander M., Shlyakhto E., Timuralp B., Tousoulis D., Ural D., Piek J.J., Varga A., Lüscher T.F. .
Data sharing: A new editorial initiative of the international committee of medical journal editors. Implications for the editors´ network .
Arquivos Brasileiros de Cardiologia.  2017.  108  (5): 390-394.
Department : Medicine
Journal Name : Arquivos Brasileiros de Cardiologia  / IF = 1.186
Source : Scopus
4. Alfonso F., Adamyan K., Artigou J.-Y., Aschermann M., Boehm M., Buendia A., Chu P.-H., Cohen A., Dei Cas L., Dilic M., Doubell A., Echeverri D., Enç N., Ferreira-González I., Filipiak K.J., Flammer A., Fleck E., Gatzov P., Ginghina C., Goncalves L., Haouala H., Hassanein M., Heusch G., Huber K., Hulín I., Ivanusa M., Krittayaphong R., Lau C.-P., Marinskis G., Mach F., Moreira L.F., Nieminen T., Oukerraj L., Perings S., Pierard L., Potpara T., Reyes-Caorsi W., Rim S.-J., Rødevand O., Saade G., Sander M., Shlyakhto E., Timuralp B., Tousoulis D., Ural D., Piek J.J., Varga A., Lüscher T.F. .
Data sharing: A new editorial initiative of the international committee of medical journal editors. implications for the editors’ network [Compartir los datos de los estudios: Una nueva iniciativa editorial del comité internacional de editores de revistas médicas. implicaciones para la red europea de editores cardiovasculares] .
Archivos de Cardiologia de Mexico.  2017.  87  (2): 101-107.
Department : Medicine
Journal Name : Archivos de Cardiologia de Mexico  / IF = 0.400
Source : Scopus
5. Alfonso F., Adamyan K., Artigou J.-Y., Aschermann M., Boehm M., Buendia A., Chu P.-H., Cohen A., Dei Cas L., Dilic M., Doubell A., Echeverri D., Enç N., Ferreira-González I., Filipiak K.J., Flammer A., Fleck E., Gatzov P., Ginghina C., Goncalves L., Haouala H., Hassanein M., Heusch G., Huber K., Hulín I., Ivanusa M., Krittayaphong R., Lau C.-P., Marinskis G., Mach F., Moreira L.F., Nieminen T., Oukerraj L., Perings S., Pierard L., Potpara T., Reyes-Caorsi W., Rim S.-J., Rødevand O., Saade G., Sander M., Shlyakhto E., Timuralp B., Tousoulis D., Ural D., Piek J.J., Varga A., Lüscher T.F. .
Data Sharing: A New Editorial Initiative of the International Committee of Medical Journal Editors. Implications for the Editors’ Network [Partilha de dados: Uma Nova Iniciativa Editorial do Comité Internacional dos Editores das Revistas Médicas. Implicações para a Rede de Editores] .
Revista Portuguesa de Cardiologia.  2017.  36  (5): 397-403.
Department : Medicine
Journal Name : Revista Portuguesa de Cardiologia  / IF = 1.195
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th