| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 767 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Akarasereenont P, Pratumvinit B, Sirivatanauksorn V, Avirutnan P, Kongmanas K, Masaratana Pc, Tovikkai Ce, Kongmanas Kd, Tit-oon P , Roytrakul S, Srisawat C, Sirivatanauksorn Y, .
Siriraj Metabolomics and Phenomics Center.
Siriraj Med J.  2016.  68  (2): 125-126.
Department : Pharmacology / Thai Traditional Medicine / Clinical Pathology / Biochemistry /Dengue Hemorrhagic Fever Research / Research and Development,/ Surgery/ Siriraj Metabolomicsand Phenomics Center,
Journal Name : Siriraj Med J
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
2. Akaraviputh T., Angkurawaranon C., Phanchaipetch T., Lohsiriwat V., Nimmanwudipong T., Chinswangwatanakul V., Metasate A., Trakarnsanga A., Swangsri J., Taweerutchana V. .
Platysma myocutaneous flap interposition in surgical management of large acquired post-traumatic tracheoesophageal fistula: A case report .
International Journal of Surgery Case Reports.  2016.  5  (5): 282-286.
Department : Surgery
Journal Name : International Journal of Surgery Case Reports  / IF = 0.568
Source : Scopus
3. Aliyu L.D., Kurjak A., Wataganara T., De Sá R.A.M., Pooh R., Sen C., Ebrashy A., Adra A., Stanojevic M. .
Ultrasound in Africa: What can really be done? .
Journal of Perinatal Medicine.  2016.  44  (2): 119-123.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Journal of Perinatal Medicine  / IF = 1.798
Source : ISI
4. Amornyotin S., Jirachaipitak S., Wangnamtip S. .
Anesthetic management for esophageal stent placement in an endoscopy unit outside operating room .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2016.  99  (5): 525-530.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.375
Source : Scopus
5. Angkasekwinai, P.; Sodthawon, W.; Pattanapanyasat, K. .
The contribution of IL-17RB in protective immunity to Trichinella spiralis infection .
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY.  2016.  46  858-858.
Department : Research and Development
Journal Name : EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY  / IF = 4.179
Source : ISI
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th