ติดต่อ Call Center ฝ่ายวิจัย ได้ที่ 02-4192680
 
 

» การเสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัยเป็นเลิศ เครือข่ายวิจัย หรือกลุ่มวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
» คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
» การจัดทำแผนปฏิบัติการตามพันธกิจภาควิชาปี 60-64 (ระดับภาควิชา)
» การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอตั้งงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
» JOURNALS WHITE LIST   
» Journal Impact Factor (Thomson Reuters)
» Thai-Journal Citation Index (TCI)
» SCImago Journal & Country Rank
» MedResNet-คำแนะนำการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
» ระดับคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ
» วิธีสืบค้นข้อมูล Impact Factor และ Median Impact Factor ของวารสาร
» วิธีดูค่า Impact Factor,Journal Quartile,H-index,SHIP
» วิธีการหาบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus เพื่อบันทึกในระบบ CHEQA 2557
» ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลวารสารอิเล็คทรอนิคที่พึงระวังได้ที่ " http://scholarlyoa.com"
 
 
เปิดรับสมัครทุน โครงการศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติ (National Clinical Research Center) 
ประกาศ หลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลผู้ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับสากล ประจำปี พ.ศ. 2561
ข่าวสารฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
เอกสารประกอบการประชุม "แหล่งทุนวิจัยภายนอก" (วันที่ 18/07/2561) 
เอกสารประกอบการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารทุนวิจัยระบบใหม่" ครั้งที่ 2 (วันที่ 03/05/2561)
เอกสารฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
 
 
     การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ บ.เมดโทรนิค(ปทท)พัฒนาการบริการและการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านเบาหวาน  
      เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คุณรานีวรรณ รามศิริ Country Director, บริษัท เมดโทรนิค(ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการบริการและการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านเบาหวาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประเสริฐ เอื้อวรากุล.... รายละเอียด

      การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
      เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน).... รายละเอียด

      ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้ 
      เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานการวิจัยและนวัตกรรม ภายในงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงาน .... รายละเอียด

      การเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
      เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 4 Wing A สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา เพื่อการ.... รายละเอียด 

 ประชุมงานวิจัยทั้งหมด >>
    รางวัล the 2018 L’Oréal Thailand ‘For Women in Science’
    ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ จากศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านสเต็มเซลล์ของศิริราช (SIRIRAJ CENTER OF EXCELLENCE FOR STEM CELL RESEARCH ) สังกัดฝ่ายวิจัย ...

    รางวัลชนะเลิศ นิวตัน (Newton Prize) ประจำปี 2560
    ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช และ ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัล ...

    รางวัล Innovative Teaching Award ปี 2560
    ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ และ รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ นักศึกษาแพทย์ธนาพัทธ์ วาณิชย์นที นักศึกษาแพทย์ปุญญภัทร มาประโพธิ์ นักศึกษาแพทย์นิพิฐ เจริญงาม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รางวัล ...

    รศ.พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
    ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร ที่ได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (Ajinomoto Young Researcher Award 2017) จากสมาคม ...

    ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงศ์
    ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงศ์ ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงานโครงการ ...

 รางวัลฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
 
Menuscript Statistics Research Asset Research of the months Research Honors Consults
SINEXT Complaint SIRB Si Register Research SiCRC SiCRF Booking Online
    - TCTR
    - Clinical Trials.gov
    - Training
     
Clinical Registry Statistics Research SiMPC      
 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th