สภาอาจารย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาอาจารย์ โทร.0 2419 7667 โทรสาร. 0 2411 4457