ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี จำนวน 5 รายการ

ซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี จำนวน 5 รายการ

ซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน

เช่ารถยนต์ จำนวน ๒๘ คัน

เช่ารถยนต์ จำนวน ๒๘ คัน