ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อเครื่องดักยุง จำนวน 10 เครื่อง

จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน

ซื้อยา จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 1 รายการ

ซื้อตลับผ้าหมึก จำนวน 50 ตลับ

เช่าชุดการแสดง จำนวน 15 ชุด