ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อกระปุกพร้อมฝา No.1 จำนวน 10,000 SET

หลอดไฟ 12V 100W จำนวน 6 หลอด

ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง

ซื้อเลนส์ SuperField NC จำนวน 3 อัน