ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ผลซื้อServer scanscopeจำนวน 1ชุด

ผลซื้อLaminar Flow จำนวน1ตู้