ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อแก๊สไนทรัสออกไซด์ จำนวน 220 ท่อ