ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อกายอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมสำหรับงานคลินิก จำนวน 4 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 747,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน  2562

จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จำนวน 2 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,890,181.75 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม  2562

ซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารอานันทมหิดล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 804,268,258.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม  2562

ซื้อเครื่องปั๊มลมระบบขนส่งสิ่งส่งตรวจด้วยท่อลมขนาดเล็กความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 513,600.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน  2562

ซื้อตู้อบเด็กพร้อมชุดควบคุมความชื้น ชุดชั่งน้ำหนักและชุดปรับระดับสูง-ต่ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,100,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เมษายน  2562

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ประกาศราคากลาง

ซื้อยา จำนวน 1 รายการ

ซื้อยา จำนวน 2 รายการ

ซื้อยา จำนวน 3 รายการ

ซื้อยา จำนวน 3 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อโทรทัศน์สีแอลอีดี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 19  เมษายน  2562  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  เมษายน  2562

ซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดพกพา จำนวน 2 ชุด

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 19  เมษายน  2562  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  เมษายน  2562

จ้างปรับปรุงพื้นกันซึมดาดฟ้าและทาสีภายนอกตึกอานันทราช จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 18  เมษายน  2562  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 25  เมษายน  2562

ซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ (ครั้งที่ 2)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 18  เมษายน  2562  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 25  เมษายน  2562

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,000 ชุด

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 17  เมษายน  2562  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 3  พฤษภาคม  2562

ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ : 28  มีนาคม  2562

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 181 รายการ ลงวันที่ 13.03.2562

วันที่ประกาศ : 13  มีนาคม  2562

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 222 รายการ ลงวันที่ 13.02.2562

วันที่ประกาศ : 13  กุมภาพันธ์  2562

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 269 รายการ

วันที่ประกาศ : 11  มกราคม  2562

ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง

วัสดุสำหรับตรวจสวนหัวใจ (รายการที่ ๗๗-๗๘) จำนวน ๒ รายการ

วันที่ประกาศ : 18  เมษายน  2562

วัสดุสำหรับตรวจสวนหัวใจ (รายการที่ ๓๙-๔๑) จำนวน ๓ รายการ

วันที่ประกาศ : 18  เมษายน  2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2562

2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนเมษายน  2562

เดือนมีนาคม  2562

เดือนกุมภาพันธ์  2562

เดือนมกราคม  2562

เดือนธันวาคม  2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี