ทำเนียบอาจารย์
 
ชื่อ - นามสกุล :  ศ.นพ.ทนงชัย  สิริอภิสิทธิ์
     Prof.THANONGCHAI  SIRIAPISITH
ตำแหน่ง :  ศาสตราจารย์  
ภาควิชา/สถาน :
ภาควิชารังสีวิทยา  (Department of Radiology)
คุณวุฒิ :  

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1), ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย),

อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

สาขาที่ทำ/สนใจ :  รังสีวินิจฉัย
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Thamtorawat S., Rojwatcharapibarn S., Tongdee T., Siriapisith T. .
The outcome of radiofrequency ablation of metastatic liver tumors .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2016.  99  (4): 424-432.
Wasinrat, J., Lertkowit, M., Siriapisith, T. .
Growth rate of aortic diameter in post treatment of aortic dissection .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2015.  98  (9): 902-909.
Ruangsetakit C., Chinsakchai K., Wongwanit C., Sermsathanasawadi N., Siriapisith T., Mutirangura P..
Outcomes of permanent inferior vena cava filters: experiences in Thai patients.
Singapore Medical Journal.  2012.  53  (3): 170-173.
Siriapisith T., Siwasattayanon P., Tongdee T..
Radiofrequency ablation alone versus radiofrequency ablation combined with chemoembolization in unresectable hepatocellular carcinoma.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2012.  95  (3): 430-436.
Wiwatanapataphee, B; Wu, YH; Siriapisith, T; Nuntadilok, B.
EFFECT OF BRANCHINGS ON BLOOD FLOW IN THE SYSTEM OF HUMAN CORONARY ARTERIES.
MATHEMATICAL BIOSCIENCES AND ENGINEERING.  2012.  9  (1): 199-214.
Chuchard P., Wiwatanapataphee B., Puapansawat T., Siriapisith T..
Numerical simulation of Blood flow in the system of human coronary arteries with stenosis.
Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Finite Differences - Finite Elements - Finite Volumes - Boundary Elements, F-and-B '11.  2011.  59-63.
Chuchard P., Puapansawat T., Siriapisith T., Wu Y.H., Wiwatanapataphee B..
Numerical simulation of blood flow through the system of coronary arteries with diseased left anterior descending.
International Journal of Mathematics and Computers in Simulation.  2011.  5  (4): 334-341.
Wasinrat J., Siriapisith T., Thamtorawat S., Tongdee T..
64-slice MDCT angiography of upper extremity in assessment of native hemodialysis access.
Vascular and Endovascular Surgery.  2011.  45  (1): 69-77.
Tanasoontornrerk, A. Wasinrat, J. Siriapisith, T. Slisatkorn, W..
CT angiography evaluation of endoleak after thoracic endovascularaortic repair in thoracic aortic aneurysm.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (9): 1050-1057.
Siriapisith, T. Wasinrat, J. Mutirangura, P. Ruangsetakit, C. Wongwanit, C..
Optimization of the table speed of lower extremity CT angiography protocols in different patient age groups.
Journal of Cardiovascular Computed Tomography.  2010.  4  (3): 173-183.
Siriapisith, T. Wasinrat, J. Slisatkorn, W..
Computed tomography of aortic intramural hematoma and thrombosed dissection.
Asian Cardiovascular and Thoracic Annals.  2010.  18  (5): 456-463.
Wasinrat J, Siriapisith T, Thamtorawat S, Tongdee T.
64-slice MDCT angiography of upper extremity in assessment of native hemodialysis access.
Vascular and Endovascular Surgery.  2010.  45  (1): 69-77.
Siriapisith T., Wasinrat J., Tresukosol D..
Uncorrected pink tetralogy of Fallot in an adult patient: Incidental CT findings.
Journal of Cardiovascular Computed Tomography.  2010.  4  (1): 58-61.
Siriapisith T., Wasinrat J., Tresukosol D..
Uncorrected pink tetralogy of Fallot in an adult patient: Incidental CT findings.
Journal of Cardiovascular Computed Tomography.  2009. 
Mayurasakorn S., Siriapisith T., Wasinrat J..
Influence of heart rate on image quality to identify the best cardiac phase in 16-slice coronary CT angiography.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2008.  91  (7): 1076-1081.
Siriapisith T., Tongdee T..
The new effective tool for data migration from old PACS (Rogan) to new PACS (Fuji Synapse) with integrated Thai patient names .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2008.  91  (4): 520-526.
Siriapisith T., Wasinrat J..
Comparison of image quality of coronary CT angiography between 16 and 64 slices MDCT.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2008.  91  (3): 364-371.
Siriapisith T., Karuwanarint S., Boonma C., Wisetsaeng V..
Effect of concentration of contrast medium on coronary CT angiography.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2008.  91  (3): 372-376.
Mutirangura P., Kruatrachue C., Ophasanond P., Chaiyasoot W., Ruangsetakit C., Wongwanit C., Siriapisith T., Sermsathanasawadi N., Chinsakchai K., Phongraweewan O..
Endovascular abdominal aortic aneurysm repair in high risk patients: Outcomes of management.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (10):