ทำเนียบอาจารย์
 
ชื่อ - นามสกุล :  ศ.นพ.ประเสริฐ  อัสสันตชัย
     Prof.PRASERT  ASSANTACHAI
ตำแหน่ง :  ศาสตราจารย์  
ภาควิชา/สถาน :
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  (Department of Preventive and Social Medicine)
คุณวุฒิ :  

พ.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ว.ว.(อายุรศาสตร์), M.R.C.P. (UK), F.R.C.P.(London), อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

สาขาที่ทำ/สนใจ :  เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
เกียรติประวัติ :  

- ดำรงตำเเหน่งนายกสมาคมพฤฒาวิทยาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
- รางวัลผู้ประกอบเกียรติคุณสมเป็นข้าราชการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542.
- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นทางคลินิกประจำปี พ.ศ. 2550
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
- รางวัล ประเภทรางวัล ดี จากการแต่งตำราวิชาการ ศิริราช-มหิดล ประจำปี 2552 เรื่อง ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน.
- รางวัล 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century: The Citation of Meritorious Achievement. International Biographical Centre, Cambridge, England.
- รางวัล Who's Who in Medicine and Healthcare, 7th edition, 2009-2010. Marquis Who's Who. New Jersey, USA.
- รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2555 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานการแต่งหนังสือเรื่อง ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
-รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2556 (รับรางวัลเมื่อวันที่13 มีนาคม 2557)
-รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2556 ประเภทผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก เรื่อง "Cut-off points of quardriceps strength, declines and relationships of  sarcopenia related variables among Thai communityt-dwelling older adults".(รับรางวัลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557)

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Limpawattana P., Assantachai P., Krairit O., Kengkijkosol T., Wittayakom W., Pimporm J., Theeranut A. .
The predictors of skeletal muscle mass among young Thai adults: A study in the rural area of Thailand .
Biomedical Research (India).  2016.  27  (1): 29-33.
Assantachai P., Muangpaisan W., Intalapaporn S., Sitthichai K., Udompunturak S..
Cut-off points of quadriceps strength, declines and relationships of sarcopenia-related variables among Thai community-dwelling older adults .
Geriatrics and Gerontology International.  2014.  14  (SUPPL.1): 61-68.
Chen L.-K., Liu L.-K., Woo J., Assantachai P., Auyeung T.-W., Bahyah K.S., Chou M.-Y., Chen L.-Y., Hsu P.-S., Krairit O., Lee J.S.W., Lee W.-J., Lee Y., Liang C.-K., Limpawattana P., Lin C.-S., Peng L.-N., Satake S., Suzuki T., Won C.W., Wu C.-H., Wu S.-N., Zhang T., Zeng P., Akishita M., Arai H..
Sarcopenia in Asia: Consensus report of the Asian working group for sarcopenia.
Journal of the American Medical Directors Association .  2014.  15  (2): 95-101.
Thakolwiboon S, Benjatikul N, Sathianvichitr K, Prapathrangsee K, Tienmontri T, Ratanaamonsakul W, Assantachai P, Homsanit M..
Factors associated with dengue prevention and control in two villages in a central Thai province: a retrospective review. .
J Med Assoc Thai..  2013.  96  (9): 984-991.
Srisawat C., Junnu S., Peerapittayamongkol C., Futrakul A., Soi-ampornkul R., Senanarong V., Praditsuwan R., Assantachai P., Neungton N. .
The platelet amyloid precursor protein ratio as a diagnostic marker for Alzheimer's disease in Thai patients .
Journal of Clinical Neuroscience.  2013.  20  (5): 644-648.
Kositanont U, Assantachai P, Wasi C, Puthavathana P, Praditsuwan R. .
Kinetics of the Antibody Response to Seasonal Influenza Vaccination Among the Elderly.
.

VIRAL IMMUNOLOGY.  2012.  25  (6): 471-476.
Kuptniratsaikul, V. Praditsuwan, R. Assantachai, P. Ploypetch, T. Udompunturak, S. Pooliam, J..
Effectiveness of simple balancing training program in elderly patients with history of frequent falls.
Clinical interventions in aging.  2011.  6  111-117.
Muangpaisan W., Assantachai P., Intalapaporn S., Richardson K., Brayne C..
Health expectancies in the older Thai population.
Archives of Gerontology and Geriatrics.  2011.  53  (1): 3-7.
Tantisuwat A., Vachalathiti R., Hiengkaew V., Assantachai P..
Stepping responses during forward and backward fall recovery between Thai elderly fallers and non-fallers.
Journal of Physical Therapy Science.  2011.  23  (3): 373-379.
Assantachai, P. Aekplakorn, W. Pattara-Archachai, J. Porapakkham, Y..
Factors associated with insomnia in older people with a mild to moderate degree of poor cognitive ability in Thailand.
Geriatrics & Gerontology International.  2011.  11  (1): 16-23.
Assantachai, P. Aekplakorn, W. Pattara-Archachai, J. Porapakkham, Y..
Factors associated with insomnia in older people with a mild to moderate degree of poor cognitive ability in Thailand.
Geriatrics & Gerontology International.  2010. 
Muangpaisan, W. Assantachai, P. Intalapaporn, S. Richardson, K. Brayne, C..
Health expectancies in the older Thai population.
Archives of Gerontology and Geriatrics.  2010. 
Muangpaisan, W. Praditsuwan, R. Assanasen, J. Srinonprasert, V. Assantachai, P. Intalapaporn, S. Chatthanawaree, W. Dajpratham, P. Kuptniratsaikul, V. Pisansalakij, D..
Caregiver burden and needs of dementia caregivers in Thailand: a cross-sectional study.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (5): 601-607.
Muangpaisan W, Intalapaporn S, Assantachai P.
Digit span and verbal fluency tests in patients with mild cognitive impairment and normal subjects in Thai-community.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (2): 224-230.
Assantachai, P.
COMMUNITY-BASED HEALTH PROMOTION PROGRAM CAN INCREASE LEAN BODY MASS IN OLDER PEOPLE.
ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM.  2009.  55  151-151.
Muangpaisan W., Intalapaporn S., Assantachai P..
Neuropsychiatric symptoms in the community-based patients with mild cognitive impairment and the influence of demographic factors.
International Journal of Geriatric Psychiatry.  2008.  23  (7): 699-703.
Muangpaisan W., Assantachai P., Intalapaporn S., Pisansalakij D..
Quality of life of the community-based patients with mild cognitive impairment .
Geriatrics and Gerontology International.  2008.  8  (2): 80-85.
Muangpaisan W., Intalapapron S., Assantachai P..
Attitudes of medical students and residents toward care of the elderly.
Educational Gerontology.  2008.  34  (5): 400-406.
Muangpaisan W., Intarapaporn S., Assantachai P. .
Digit span and verbal fluency tests in patients with mild cognitive impairment and normal subjects in a community setting .
Journal of the American Geriatrics Society.  2007.  55  (4): S105-S105 Suppl. S.
Assantachai P., Lekhakula S..
Epidemiological survey of vitamin deficiencies in older Thai adults: Implications for national policy planning.
Public Health Nutrition.  2007.  10  (1): 65-70.
Assantachai P., Yamwong P., Lekhakula S..
Alternative anthropometric measurements for the Thai elderly: Mindex and Demiquet.
Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition.  2006.  15  (4): 521-527.
Assantachai P., Sriussadaporn S., Thamlikitkul V., Sitthichai K..
Body composition: Gender-specific risk factor of reduced quantitative ultrasound measures in older people.
Osteoporosis International.  2006.  17  (8): 1174-1181.
Assantachai P., Angkamat W., Pongpim P., Weattayasuthum C., Komoltri C..
Risk factors of osteoporosis in institutionalized older Thai people.
Osteoporosis International.  2006.  17  (7): 1096-1102.
Assantachai P., Bunnag C., Piya-Anant M., Thamlikitkul V..
Implementation of health promotion in the older adults in Bangkok, Thailand.
Educational Gerontology.  2006.  32  (4): 283-296.
Assantachai P., Maranetra N..
Factors determining hospital admission of Thai elderly by a mailed survey.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (8): 1051-1056.
Praditsuwan R., Assantachai P., Wasi C., Puthavatana P., Kositanont U..
The efficacy and effectiveness of influenza vaccination among Thai elderly persons living in the community.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (2): 256-264.
Assantachai P., Maranetra N..
Nationwide Survey of the Health Status and Quality of Life of Elderly Thais Attending Clubs for the Elderly.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (10): 938-946.
Assantachai P., Chatthanawaree W., Thamlikitkul V., Praditsuwan R., Pisalsarakij D..
Risk factors for falls in the Thai elderly in an urban community.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (2): 124-130.
Assantachai P., Panchavinnin P., Pisalsarakij D..
An electrocardiographic survey of elderly Thai people in the rural community.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (12): 1273-1279.
Assantachai P., Praditsuwan R., Chatthanawaree W., Pisalsarakij D., Thamlikitkul V..
Strategy to prevent falls in the Thai elderly : A controlled study integrated health research program for the Thai elderly.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (2): 215-222.
Yamwong P., Assantachai P., Amornrat A..
Prevalence of dyslipidemia in the elderly in rural areas of Thailand.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2000.  31  (1): 158-162.
Assantachai P., Watanapa W., Chiempittayanuwat S., Thipanunt P..
Hypertension in the elderly: a community study..
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  1998.  81  (4): 243-249.
Assantachai P., Watanapa W., Chiempittayanuwat S., Thipanunt P..
Hypertension in the Elderly : A Community Study.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1998.  81  (4): 242-248.
Assantachai P., Suwanagool S., Gherunpong V., Charoensook B..
Urinary Tract Infection in the Elderly: A Clinical Study.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1997.  80  (12): 752-759.
Assantachai P., Yamwong P., Chongsuphaijaisiddhi T..
Relationships of Vitamin B1, B12, Folate and the Cognitive Ability of the Thai Rural Elderly.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1997.  80  (11): 700-704.
Assantachai P., Luengrojanakul P., Phimolsarnti R., Charoenlarp K., Ratanarapee S..
Liver abscess in polycystic liver disease..
Journal of the Medical Association of Thailand.  1995.  78  (4): 210-216.