เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการผ่าตัดโรคปากแหว่งเพดานโหว่ รพ.ศิริราช
 
         วันนี้ (3 ต.ค. 56) เวลา 10.00 น. รศ.นพ.พันธุ์ศักดิ์  ลักษณบุญส่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ในโครงการ เอไอเอสร้างรอยยิ้ม จาก มร.ซาลูน แธม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอ ประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อนำทุนสนับสนุนการผ่าตัดผ่านภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในการดำเนินการรักษาเด็กที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่เผชิญโรคปากแหว่งเพดานโหว่จำนวน 200 ราย   ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช    

        โครงการ เอไอเอสร้างรอยยิ้ม เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ที่ต้องทนทุกข์จากการป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ทำให้คนกลุ่มนี้มีความมั่นใจในตนเองสามารถเข้าสังคมได้เสมอเหมือนผู้อื่นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เปรียบเสมือนการเปลี่ยนชีวิตและนำรอยยิ้มมาสู่บุคคลเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งโครงการนี้เอไอเอ ได้จัดทำทุกปี นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการรวม 23 ครั้ง ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยได้ให้การผ่าตัดผู้ป่วยแล้ว 1,762 ราย และในปี 2556 อีก 200 ราย รวมทั้งสิ้น 1,962 ราย
งานประชาสัมพันธ์
4/10/2556 - 4/11/2556