แสดงหน้าละ 20 รายการ / ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
ค้นหา  :     
Index ภาควิชา
ß-Cross Laps ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
1 mg Dexamethasone Overnight Suppression Test ภาควิชาอายุรศาสตร์
17-OH progesterone ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ABO Blood Group_Genotyping สถานส่งเสริมการวิจัย
ABO Grouping ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
Acid elution Test ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Acidified serum test (Ham,s test) ภาควิชาอายุรศาสตร์
ACTH Stimulation Test ภาควิชาอายุรศาสตร์
Activated Partial Thromboplastin Time (APTT), APTT ratio ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
Activated Partial Thromboplastin Time (APTT), Mixing APTT ภาควิชาอายุรศาสตร์
Adenovirus: antigen ภาควิชาจุลชีววิทยา
Adenovirus: isolation ภาควิชาจุลชีววิทยา
ADPKD (PKD1)_Linkage สถานส่งเสริมการวิจัย
Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) ภาควิชาอายุรศาสตร์
Adrenoleukodystrophy, ALD สถานส่งเสริมการวิจัย
AIS, Androgen Insensitivity สถานส่งเสริมการวิจัย
Alanine aminotransferase (ALT) ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
Albumin ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
Aldolase (ALD) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ALDOSTERONE ภาควิชาอายุรศาสตร์
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]