24 กันยายน ‘วันมหิดล’ ขอเชิญท่านมาตามรอยพระบาท พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
เพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส รพ.ศิริราช
          ในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 24 กันยายน 2554 นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมกันน้อมสำนึกพระเมตตาคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ผู้ทรงอุทิศพระองค์ “ทรงให้” ด้วยน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ในการช่วยผู้ป่วย ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาทรงเป็นองค์ประธานจัดงานหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยวันที่ 23 กันยายน 2554 นักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ และคณะเทคนิคการแพทย์) จะออกรับบริจาคพร้อมกันครั้งใหญ่ทั่วกรุงเทพฯ และบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช พร้อมมอบธงและสติ๊กเกอร์ที่ระลึก

               - บริจาค 300 บาทขึ้นไป รับธงวันมหิดลพร้อมเสาเป็นที่ระลึก
           - 20 บาท ขึ้นไป รับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก
           - น้อยกว่า 20 บาท รับสติ๊กเกอร์วันมหิดลเป็นที่ระลึก

         นอกจากการออกรับบริจาคของนักศึกษาแล้ว คณะฯ ยังจัดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ในวันเสาร์ที่  17  กันยายน  2554  เวลา 22.30 - 24.20 น. ทางททบ.5 โอกาสนี้ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานสัมภาษณ์ถึงความในการเป็นผู้ป่วย  ญาติผู้ป่วย และการทรงงานเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยมีวู้ดดี้-วุฒิธร  มิลินทจินดา เป็นผู้ดำเนินรายการ  นอกจากนี้ในรายการยังได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท เจ เอส แอล  โกลบอล มีเดีย จำกัด พร้อมศิลปินอีกกลุ่มหนึ่งในการผลิตรายการโดยสอดแทรกสาระความรู้ควบคู่ความบันเทิง  โดยรูปแบบรายการในปีนี้เน้น “ให้ประชาชนดูแลตนเองและรู้เท่าทันโรค” ประกอบด้วย สารคดีกบนอกกะลาภาคพิเศษ “รักษากาย ประคองใจ การแพทย์หัวใจมนุษย์ศิริราช” ของศูนย์บริรักษ์ศิริราช   ช่วงสกู๊ปวิทยาการทางการแพทย์  “ผ่าตัดภาวะแขนขาบวมจากทางเดินน้ำเหลืองอุดตัน”  ซึ่งเป็นโรคที่พบมากในคนไทยปัจจุบัน และแพทย์ศิริราชทำสำเร็จเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดย อ.นพ.ศิริชัย  กำเนิดนักตะ ศัลยแพทย์ตกแต่งจะมาพูดคุยให้ความรู้และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ร่วมกับพิธีกร  เดี่ยว-สุริยนต์  อรุณวัฒนกูล   ตลอดจนละครสั้นเบาสมอง “ความเข้าใจผิดระหว่างแพทย์และผู้ป่วย”  ที่เกิดจากการสื่อสารทางภาษาและการรักษา โดยมี คริสโตเฟอร์  ไรท์ จากรายการคริส ดีลิเวอรี่ เป็นพิธีกร นอกจากนี้ยังมีพิธีกรในรายการ  ดู๋-สัญญา  คุณากร,  บ๊วย-เชษฐวุฒิ  วัชรคุณ   กิ๊ฟต์-วรรธนะ  กัมธรทิพย์   เปิ้ล- จริยดี  ธรรมวิทย์  และมิลค์-เขมสรณ์  หนูขาว  จะมาร่วมสร้างกุศลด้วยกัน  ติดตามชมและเชิญร่วมบริจาคในรายการได้ที่   โทร. 0 2270 2233  (100 คู่สาย)  และ 0 2411 2222  (100 คู่สาย)  พร้อมสอบถามปัญหาสุขภาพ โทร. 0 2278 5940 (20 คู่สาย)  โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส รพ.ศิริราช 

         ส่วนในวันที่ 24 กันยายน 2554 นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

         ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะช่วยกันสานต่อหนึ่งในผลงานอันล้ำค่าของ “สมเด็จพระบรมราชชนก”...ช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส รพ.ศิริราช สามารถบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล)

ธนาคารกรุงไทย สาขาพระปิ่นเกล้า หมายเลขบัญชี   031-0-04905-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพรานนก หมายเลขบัญชี   019-2-59700-5
ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน หมายเลขบัญชี   211-0-15555-9
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์  หมายเลขบัญชี   157-1-08108-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี   016-2-51252-9
ธนาคารทหารไทย สาขาราชดำเนิน หมายเลขบัญชี   002-2-60700-6
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง หมายเลขบัญชี  000-2-47143-9
ธนาคารออมสิน สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี   020-02404205-1
ธนาคารธนชาติ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี   106-2-02977-9
     

         หรือบริจาคโดยตรงได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์และโทรสาร . 0 2411 2423 , 02419 7658 – 60 และ 0 2419 7687 – 88  หรือแจ้งความจำนงเพื่อร่วมบริจาค คลิกที่นี่

         - ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถไปลดหย่อนภาษีเงินได้ลำดับที่ 85 ได้
         - กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้สำหรับสิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์