มีข่าวอยากบอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - มีข่าวอยากบอก)
ขอแสดงความยินดีกับนายสนธิ มานะกิจไพบูลย์ นักกีฬาทีมชาติไทย กีฬาลอนโบวล์ส ที่ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
สิทธิพิเศษ!!! ส่วนลดที่พักเฉพาะบุคลากรของคณะฯ
รับสมัครพนักงานทั่วไป (หลายอัตรา) สังกัดสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ตั้งแต่วันที่ 15-29 กันยายน 2560)
Engagement Survey Online (การสำรวจความผูกพันของบุคลากรแบบออนไลน์)
“ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ”
ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
สิทธิพิเศษ!!! ส่วนลดร้านค้า สำหรับบุคลากร
ขอแจ้งขั้นตอนการให้บุคลากรไปให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาคเอกชนในวันและเวลาราชการ
แบบฟอร์มการสมัคร/เสนอชื่อ ขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลและผลงาน

ดูเพิ่มเติม

ศิริราชได้รับรางวัล TQM-Best Practices in Thailand

อ่านต่อ

รางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015

อ่านต่อ

รางวัลรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Specific Disease Certification)

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ศิริราช รับมอบ “ป้ายกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย” จากสำนักงานเขตบางกอกน้อย

อ่านต่อ

Siriraj Fitness Center ได้รับมาตรฐานด้านสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของกรมอนามัย

อ่านต่อ

รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ทพญ.วรรณดี พลานุภาพ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด้านสังคม(Social Award)

อ่านต่อ

ผศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงศ์ รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบอุปกรณ์การแพทย์(Medical Product Design)

อ่านต่อ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

อ่านต่อ