ศิริราชจัดงานวันไตโลก “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง” แนะลดการบริโภคเค็ม และคัดกรองโรคไต (ฟรี)

     วันนี้ (14  มีนาคม  2562)  เวลา  08.30 น. ศ.นพ.ประเสริฐ  อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงานวันไตโลก “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง” โดยมี ศ.นพ.เกรียงศักดิ์  วารีแสงทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช

     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โดย สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดงานกิจกรรมงานวันไตโลก ภายใต้คำขวัญ "ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง "  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทราบถึงวิธีการดูแลรักษา และวิธีป้องกันโรคไต สร้างความตระหนักให้ตื่นตัวลดการบริโภคเค็ม ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต  ภายในงาน บริการตรวจคัดกรองหาปัจจัยเสี่ยง โรคไต  ได้แก่ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ ตรวจน้ำตาลในเลือด พร้อมอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตให้คำปรึกษา  #จำลองวิธีการฟอกไตทางเลือดและล้างไตทางหน้าท้อง #ปลูกถ่ายไต ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด และเสวนาไขข้อข้องใจ โดยแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ #เวลา 09.30-10.30 น. “ยาและสมุนไพร ทำให้ไตวายจริงหรือ”  #เวลา 11.30-12.30 น. สาธิตการทำอาหารสุขภาพป้องกันโรค #เวลา 13.30-14.30 น. “กินยาอย่างไร...ไตไม่วาย”  ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทุกเพศ ทุกวัย ร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สอบถามเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาวักกะวิทยา โทร. 0 2419 8383 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ