ศิริราชจัดงานนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2562 เปิดให้ประชาชนร่วมงาน (ฟรี)

        วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา  09.00น.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2562” ภายใต้คำขวัญขององค์การอนามัยโลก “I am and I will” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและการป้องกันเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เพื่อนำไปปฏิบัติและสามารถทำให้เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยมี อ.ดร.นพ.วิทูร  ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช  นพ.วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช  เทพมงคล กรรมการมูลนิธิโรคมะเร็งศิริราช  อ.พญ.สมศรี ลายธีระพงศ์ รองหัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราชฯ ร่วมด้วย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช

        ภายในงาน ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00 น.  จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และบูธกิจกรรมต่าง ๆ จากภาคีเครือข่าย เช่น การทดสอบสมรรถภาพทางกายขั้นพื้นฐาน ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์  อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง  และร่วมสนุกเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล และกิจกรรมเสวนาให้ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนผู้ป่วย และญาติเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

        • 4 ก.พ. #เวลา 11.00 น. เรื่อง มะเร็งโพรงหลังจมูก #เวลา 13.00 น. เรื่อง ตอบปัญหา...มะเร็งไทรอยด์  

        • 5 ก.พ. #เวลา 10.00 น. เรื่อง มุมมองศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับโรคมะเร็งในปัจจุบัน  #เวลา 11.00 น. เรื่อง การคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช  #เวลา 13.00 น. เรื่อง การใช้ร่างอวตาร (Avatar Model) ในการเลือกยารักษามะเร็ง  #เวลา 14.15 น. การแสดงละครแทรกสด เรื่อง ขอดูใจแม่  ณ ห้องประชุมพิณพากย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1          

        • 6 ก.พ. #เวลา 11.00 น. เรื่อง สิทธิการรักษาพยาบาลในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และใจสุข กายสบาย สังคมสงเคราะห์ช่วยได้อย่างไร  #เวลา 13.00 น. เรื่อง มะเร็งสมอง 

        • 7 ก.พ. #เวลา 11.00 น. เรื่อง โภชนาการกับโรคมะเร็ง  #เวลา 13.00 น. เรื่อง มะเร็งปอด “ภัยร้ายแรงที่ถูกมองข้าม” #เวลา 14.00 น. เรื่อง มะเร็งผิวหนังและการป้องกันแสงแดด 

        • 8 ก.พ #เวลา 11.00 น. เรื่อง เป็นมะเร็งเต้านม...รักษาอย่างไรถึงจะหาย  #เวลา 13.00 น. เรื่อง มะเร็งตับ