ศิริราชจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

วันนี้ (28 ธันวาคม 2561) เวลา 07.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการประจำคณะ ฯ ผู้บริหารคณะ ฯ  และบุคลากรศิริราช ตลอดจนประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 จากนั้น ท่านคณบดี ได้กล่าวอวยพรแก่บุคลากรศิริราช ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก