รพ.ศิริราช - ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดบริการทางการแพทย์ ที่สถานพยาบาล สำนักงานใหญ่

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561  รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  และ นายสุพัฒน์พงษ์ นาวารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดบริการทางการแพทย์ที่สำนักงานใหญ่  ระหว่างโรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย  ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่