ศิริราชทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

        วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 07.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป  ถวายเป็นพระราชกุศล และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ร่วมด้วยผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากรของศิริราช นักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย และประชาชนร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วงการแพทย์ การสาธารณสุขของประเทศ และอเนกนานัปการต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

         คลิกดูภาพกิจกรรม