ศิริราชเปิดตัว Siriraj Connect

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช เป็นประธานเปิดตัว Siriraj Connect ร่วมด้วย ศ.คลินิก นพ.อดุลย์  รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คุณปาจรีย์  บุณยศรีสวัสดิ์ Digital Solution Products Development ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน  และบุคลากรศิริราช รวมทั้งผู้รับบริการ ร่วมในพิธีเปิดงานและร่วมดาวน์โหลด Application "Siriraj Connect" และ Add Line Friend "Siriraj Connect" ณ ศาลาศิริราช๑๐๐ปี รพ.ศิริราช