ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ รับรางวัลนักวิจัยสตรีผู้มีผลงานอันโดดเด่นจนได้รับทุนโครงการทุนวิจัยลอรีอัลประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์  จากศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านสเต็มเซลล์ของศิริราช (SIRIRAJ CENTER OF EXCELLENCE FOR STEM CELL RESEARCH ) ฝ่ายวิจัย ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยสตรีผู้มีผลงานอันโดดเด่นจนได้รับทุนโครงการทุนวิจัยลอรีอัลประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2561 จากผลงานวิจัยหัวข้อ “การเพิ่มอัตตราการผลิตเกล็ดเลือดจากเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยเกล็ดเลือดพร่อง” โดยมี ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมเเสดงความยินดี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ