ศิริราชมอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการสงเคราะห์กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่

        วันนี้ (11 ก.ย. 61) เวลา 12.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการสงเคราะห์กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 10,000 บาท ทั้งสิ้น 2 ท่าน ณ หน้าห้องประชุมคณะ ฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

บุคลากรผู้ได้รับมอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการสงเคราะห์กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

        1. นายไพบูลย์ สวัสดี  ตำแหน่งพนักงานทั่วไป  สังกัดหน่วยสวนต้นไม้และโยธา ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะขึ้นบันไดเพื่อทำการตัดแต่งกิ่งไม้ บันไดล้มลงมา ตัวพาดกับพื้นเกิดการบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนอกหักยุบ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

        2. น.ส.รัตนา  ทันสมัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถเข็นส่งน้ำดื่มกระแทกบริเวณข้อเท้าขวา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561