ศิริราชจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

        วันนี้ (10 ส.ค. 61 ) เวลา 07.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป จาก 6 วัด รอบ รพ.ศิริราช ได้แก่ วัดอมรินทรารามวรวิหาร  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  วัดเครือวัลย์วรวิหาร  วัดพระยาทําวรวิหาร  วัดวิเศษการ และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์   
        จากนั้น เป็นพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยคณาจารย์  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก