ศิริราชจัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561

        วันนี้  (11 พ.ค. 60) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ  “พยาบาลเสียงแห่งพลัง:สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” (Nurses : A Voice to Lead-Health is a Human Right ) โดยมี บุคลากร และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ โถงอาคาร๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
        กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที การป้องกันสมองเสื่อม โดย พว.สุทิศา  ปิติญาณ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาผู้สูงอายุ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ และบูธการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ดังนี้ การละเล่นวิถีไทยกับพัฒนาการเด็ก, ดูแลสุขภาพดวงตาอย่างไร...ให้ปลอดภัย, ล้างจมูกถูกวิธี,  หลีกหนีภูมิแพ้, เรื่องของหู....น่ารู้นะจ๊ะ, เลี้ยงลูกด้วยนมแม่...ดีจริงจริ๊ง, อย่าละเลย...อาการโรคน้ำคั่งในโพรงสมองของผู้สูงอายุ, บริหารอย่างไร..ไม่ให้ปวดหลัง, รังสีพิชิตมะเร็ง, ป้องกันเข่าเสื่อม....ด้วยตนเองง่ายง่าย, โภชนาการเพื่อสุขภาพ,  ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ,  และบริการสร้างเสริมสุขภาพโดยทีมแพทย์แผนไทยด้วย