กิจกรรม “ศิริราชสงกรานต์ กตเวทตาต่ออาจารย์ สืบสานมงคลธรรม”

        วันนี้ (11 ม.ย. 61) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ศิริราช ประจำปี 2561  “ศิริราชสงกรานต์ กตเวทตาต่ออาจารย์ สืบสานมงคลธรรม” ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี และ โถงอาคาร๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช 
        กิจกรรมภายในงาน  เริ่มด้วยเวลา 09.45 น.  รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธาน เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในเทศกาลสงกรานต์ “ศิริราชสงกรานต์ กตเวทตาต่ออาจารย์ สืบสานมงคลธรรม” พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นองค์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และประธานในพิธี ผู้บริหาร ร่วมถวายภัตตาหารเพลและไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมถวายน้ำสรงพระพุทธ  ต่อมาเวลา 12.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดี นำผู้บริหาร บุคลากรคณะ ฯ และประชาชน ร่วมสรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรอาจารย์แพทย์อาวุโส  และผู้สูงอายุจากชุมชนในเขตบางกอกน้อย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกันด้วย ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
        นอกจากนี้ ยังมาจัดจำน่าย อาหารไทย ขนมไทย และสินค้าต่าง ๆ จากชุมชนในเขตบางกอกน้อย ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ด้วย