ศิริราชจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ รุ่น 123

        วันนี้ (9 เม.ย. 61) เวลา 13.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ รุ่น 123 พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทุกท่าน โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช