ศิริราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

        วันนี้ (๑๙ ก.พ. ๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา พร้อมถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์วัดรวกบางบำหรุ  โดยมี ผู้บริหาร  บุคลากร และประชาชนร่วมในพิธี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
 
        สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช  ภายในงานประกอบด้วย การฉายวีดิทัศน์ (๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.,๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)การบรรยายธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคี (เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๓.๓๐ น.)  การบรรยายธรรมและถวายสังฆทาน (๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.)  และการจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง ราชคฤห์ ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวันมฆบูชา ด้วย