กิจกรรม “อายุรแพทย์ศิริราชพบประชาชน 2561”

        เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 13.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงาน “อายุรแพทย์ศิริราชพบประชาชน 2561” ร่วมด้วย รศ.นพ.ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และทีมแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช

        งาน “อายุรแพทย์ศิริราชพบประชาชน 2561” จัดขึ้นเนื่องในโอกาส 101 ปี ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในการดูแลตนเองเบื้องต้นได้ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ รวมถึงชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชให้มีสุขภาพดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ภายในงานมีนิทรรศการ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนาให้ความรู้และตอบข้อซักถามแก่ประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งญาติผู้ป่วยร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 6-9  กุมภาพันธ์  2561 ณ ห้องประชุม 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช ดังนี้

        - 6 ก.พ. เวลา 13.20 น. เรื่อง โรคลมชักไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เวลา 14.25 น. เรื่อง ภัยร้ายกับไต   

        - 7 ก.พ. เวลา 13.20 น. เรื่อง ยาแก้ปวด – นวด - คลายกล้ามเนื้อ : ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง เวลา 14.25 น. เรื่อง ผู้สูงอายุ เรื่องยา...น่าปวดหัว  

        - 8 ก.พ. เวลา 13.20 น. เรื่อง วัยชรา วัยใส วัยไหน ๆ ก็ควรฉีดวัคซีน  เวลา 14.25 น. เรื่อง ปั้มหัวใจอย่างไรให้รอด 

        - 9 ก.พ. เวลา 10.00 น. เรื่อง วัยรุ่นควรรู้...ดูดีได้โดยไม่ต้องพึ่งยา  พิเศษ !  9 ก.พ. เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ยังมีการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพชิงทุนการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

        อนึ่งในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2561 ยังมีการจัดงานเดิน-วิ่ง 101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช “101 Medicine Run” ณ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช  เพื่อให้การเปิดการจราจรบนทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีหลังจบกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการจัดงานฯ ขอแจ้งเลื่อนเวลาปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันดังนี้  #วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา  05.00 น. #วิ่งฟันรัน 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 05.10 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  สอบถามทีมงานวิ่งฯ โทร. 0 2111 2201, 0 2419 7771 หรือทางเว็บไซต์ www.101medicinerun.com