ศิริราชจัดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “รู้เร็ว หายไว รักษาได้โรคมะเร็ง”

        วันที่  5 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.00 น.  ศ.นพ.ประเสริฐ  อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “รู้เร็ว หายไว รักษาได้โรคมะเร็ง”  โดยมี  อ.ดร.นพ.วิทูร  ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช  ศ. เกียรติคุณ นพ.ไพรัช  เทพมงคล  เลขาธิการมูลนิธิโรคมะเร็งศิริราช และ นพ.วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ร่วมด้วย ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช  
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดย สถานวิทยามะเร็งศิริราช จัดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “รู้เร็ว หายไว รักษาได้โรคมะเร็ง” ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี   รพ.ศิริราช  เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ให้เกิดการตระหนัก ตื่นตัวในการดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในการค้นหาและรักษามะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น  ภายใต้คำขวัญขององค์การอนามัยโลก “We Can  I  Can” ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร และกำลังใจแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล  
        ภายในงาน พบกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ การทดสอบสมรรถภาพทางกายขั้นพื้นฐาน บูธจำหน่ายยาตำรับศิริราช  น้ำหมักชีวภาพ  สินค้าเพื่อสุขภาพ และผักปลอดสารพิษ และเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล  เสวนาให้ความรู้โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  5 ก.พ. เวลา 11.00 น. รู้ทัน “มะเร็งช่องปาก” 6 ก.พ. เวลา 11.00 น. “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เรื่องเล่าจากคนไข้” 7 ก.พ. เวลา 11.00 น. “ไขข้อข้องใจ สิทธิ์อะไรที่เราควรรู้” 8 ก.พ. เวลา 14.00 น. “มะเร็งผิวหนัง...ป้องกันได้” 9 ก.พ. เวลา 09.00 น. “รู้ทัน “มะเร็งเต้านม...ท่านอยากรู้เรามีคำตอบ” เวลา 11.00 น. “ตอบปัญหาคาใจ “มะเร็งต่อมไทรอยด์” ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนผู้ป่วย และญาติเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 0 2419 4471-3