กิจกรรมปีใหม่และวันเด็กเพื่อผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลศิริราช

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2561  เวลา 9.20 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมประสงค์  ตู้จินดา  ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10 โรงพยาบาลศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  และ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์   จัดงานปีใหม่และวันเด็กเพื่อผู้ป่วยเด็ก รพ.ศิริราช   โดยมี ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุพิมพ์ สูงสว่าง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์   และผู้ตรวจการพยาบาล กล่าวให้พร แก่ผู้ป่วยเด็กทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ที่เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 130 คน  ทั้งนี้ ผู้ป่วยเด็กได้รับความสุขสนุกสนานจาก กิจกรรมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนศุภวรรณ 2 ชุด การแสดงคณะเบบี้ไมม์  กิจกรรมเล่านิทานจากคณะMommy Puppet  การแสดง Dog show candy bag การแสดงมายากล หนุ่นยนต์กรั๊บบ๊อต การแสดงจากพี่พยาบาล  ได้ร้องเพลงและเต้น  จับสลากของขวัญ รับประทานอาหาร ขนม ไอศครีม  และลุ้นรางวัลพิเศษ ได้แก่ รถจักรยาน  เงิน  ตุ๊กตา  ได้ของขวัญกลับบ้านคนละหลายชิ้น รวมทั้งผู้ป่วยเด็กที่หอผู้ป่วยจะได้รับของขวัญวันเด็กทุกคนด้วย