ศิริราช มอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560

         วันนี้ (21 ธ.ค. 60)  เวลา 15.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2560 ร่วมด้วย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะ ฯ  และ ผศ.นพ.เสถียร สุขพณิชนันท์ ประธานคณะทำงานทุนการศึกษาบุตรบุคลากรเจ้าหน้าที่คณะ ฯ  รวทั้งบุคลากรเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร๑๐๐ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 

        สำหรับในปีนี้ คณะกรรมการสวัสดิการคณะ ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 1,022 ทุน แยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ทุนการศึกษาดีเด่น จำนวน 36 ทุน ทุนสนับสนุนการศึกษา  จำนวน 619 ทุน และทุนช่วยเหลือการศึกษา จำนวน 367 ทุน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ภายในคณะ ฯ และเป็นเป็นกำลังใจในการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานเพื่อคณะฯ ด้วย

        ทั้งนี้ บุคลากรที่ได้รับทุนดังกล่าว และไม่สามารถมาร่วมในพิธีได้ หน่วยสวัสดิการคณะ ฯ ได้เปิดให้มาติดต่อรับทุนด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประจำตัวบุคลากรมาติดต่อ  ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. (พักเที่ยง) ณ สำนักงานหน่วยสวัสดิการ อาคารมหิตลาคารสมเด็จพระราชปิตุจฉา ชั้น 1 สอบถาม โทร. 98611