ศิริราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข

        เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข เนื่องในโอกาสครบรอบวันเสด็จทิวงคต ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560  พร้อมถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม แด่คณะพระสงฆ์ วัดอมรินทรารามวรวิหาร โดยมี  คณะกรรมการประจำคณะฯ ผู้บริหาร บุคลากรคณะ ฯ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาพิศาลพัฒนกิจ วัดอมรินทรารามวรวิหาร (หลวงพ่อโบสถ์น้อย)
 
        สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ในรัชกาลที่ 1 เสด็จทิวงคตเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2349 ซึ่งในอดีตประทับอยู่ ณ พระราชวังหลัง ตำบลสวนลิ้นจี่ มีขอบเขตพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยด้านใต้ ด้านตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านตะวันตกทางเหนือติดวันอมรินทรารามวิหาร และด้านทิศใต้จรดฉางเกลือ 
 
        ต่อมา พื้นที่ในบริเวณพระราชวังดังกล่าว พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงพยาบาลศิริราชขึ้น รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟสายธนบุรี จนกระทั่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ วันเสด็จทิวงคต 20 ธันวาคมของทุกปี