ศิริราชจัดบำเพ็ญกุศลสัปดาห์เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย

        วันนี้ (18 ธ.ค. 60) เวลา 12.15 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัปดาห์ เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้เเทนคณะพยาบาลศาสตร์  ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์  ผู้เเทนคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้บริหารคณะ ฯ บุคลากร เเละประชาชน ร่วมพิธี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
 
        สัปดาห์บำเพ็ญกุศลเทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย งานคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช ภายในงานประกอบด้วย การเทศน์มหาชาติ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวาลา (12.15 - 13.30 น.และ 16.30 – 18.00 น.) และการชมวีดิทัศน์ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา (09.30 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.00 น.)  ของทุกวันด้วย